Vítame Vás na WEB stránkach firmy NAVICOM a.s., Komárno.


Na stránke "O firme NAVICOM a.s." nájdete základné informácie o vzniku firmy a aktivitách, které ju prevádzali až do dnešnej doby. Sú tu vymenované najväčšie odberatelia a spolupracujúce firmy. Ďalej sú tu naznačené smery ďalšieho vývoja a zameranie do budúcnosti.

V "Ponuke služieb" si môžete prehliadnuť oblasti činnosti firmy. Ponúkame aj možnosť zákazkovej výroby a vývoja.

Pro ľahšiu komunikáciu a prístup k jednotlivým pracovníkom slúží tabuľka "Kontaktné osoby". Každý pracovník má svoj e-mail, takže je možno sa obrátiť konkrétnymi požiadavkami na oprávnené osoby.